news-jagopro

W październiku 2010r Jago-Pro Sp. z o.o. została pozytywnie zweryfikowana przez weryfikatora środowiskowego EMAS, czego wynikiem jest zatwierdzenie Deklaracji Środowiskowej naszej firmy.

EMAS

W październiku 2010r. Jago-Pro Sp. z o.o. została pozytywnie zweryfikowana przez weryfikatora środowiskowego EMAS, czego wynikiem jest zatwierdzona Deklaracja Środowiskowa naszej firmy. Poniżej przedstawiamy Państwu dokument, w którym prezentujemy zakres i efekty działalności Jago-Pro Sp. z o.o. potwierdzony przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Proces ten jest pierwszym etapem przystąpienia Jago-Pro Sp. z o.o. do Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu we wspólnocie EMAS zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r. Zatwierdzona Deklaracja Środowiskowa daje możliwość udokumentowania, że nasza działalność prowadzona jest zgodnie z przepisami Systemu Prawnego Ochrony Środowiska, co skutkuje uzyskaniem większej wiarygodności wśród Klientów, a także władz administracyjnych i organów kontrolnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu potwierdzenie wyników pozytywnej weryfikacji standardu EMAS wydane przez jednostkę TUV NORD Polska Sp. z o.o.

W dniu 17 października 2012r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie dokonała wpisu naszej firmy do rejestru krajowego EMAS pod nr PL 2.24-010-34 potwierdzając spełnienie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS

Kontakt w sprawach związanych z funkcjonowaniem w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i EMAS:
Beata Pałka

e-mail: beatapalka@jagopro-aerosol.pl