•  27 stycznia 2015

Certyfikat Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zaświadczający, że spełniamy wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221.2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we wspólnoscie (EMAS). W związku z czym zostaliśmy wpisani do rejestru krajowego pod numerem PL 2.24 – 010  – 34 i jesteśmy uprawieni do stosowania logo EMAS.