Sprężone powietrze

Innowacyjne produkty aerozolowe, w których rolę czynnika pędnego spełnia sprężone powietrze.

Firma Jago pro dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technologicznego może zaoferować produkty bardziej bezpieczne i wpisujące się w trend produktów przyjaznych dla środowiska.

Eliminacja użycia jako gazu pędnego mieszanin propanu – butanu, przy zachowania wysokich walorów aplikacyjnych, stanowi nową jakość w portfolio produktów aerozolowy.

Produkty wytworzone w tej technologii są również bardziej bezpieczne dla konsumentów, ze względu na wyeliminowanie łatwopalnego charakteru aerozoli wytwarzanych w użyciem gazów skroplonych.

Zapraszamy do kontaktu w zakresie opracowania i wdrożenia produkcji aerozoli z użyciem sprężonego powietrza.