Zrealizowaliśmy projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż w związku z realizacją projektu inwestycyjnego „Zdobycie nowych rynków zbytu przez Jago-PRO Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowoczesnej linii technologicznej, umożliwiającej wytwarzanie innowacyjnych produktów ciśnieniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.2.4. Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, uruchomiliśmy kolejną linię technologiczną.

Realizacja projektu daje nam nowe możliwości w zakresie wytwarzania innowacyjnych produktów ciśnieniowych, w których czynnikiem pędnym jest sprężone powietrze.

Dzięki realizacji projektu możemy oferować Państwu innowacyjne produkty jeszcze bardziej bezpieczne i ekologiczne.

Nazwa beneficjenta: Jago-Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 1 967 409,60 PLN
Wartość dofinansowania: 766 649,94 PLN

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl