W trosce o jakość i środowisko realizujemy Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, której nadrzędnym celem jest dostarczanie wyrobu o wysokiej jakości przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych standardów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

W 2003 roku Zarząd Spółki zdecydował o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie projektowania, wdrażania i produkcji wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej w aplikacjach aerozolowych i innych. W 2004 roku pozytywnie przeszliśmy audit certyfikujący przeprowadzony przez placówkę certyfikującą TUV Cert, uzyskując Certyfikat.

W roku 2008 zostały rozpoczęte prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2005. Sporządzono jedną, wspólną, zintegrowaną dokumentację obejmującą wymagania norm: ISO 9001, ISO 22716 – czyli zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), jak również wymagania normy ISO 14001.

Prace nad nowym systemem zakończyły się również sukcesem, w efekcie którego w 2009 roku został przyznany nam Certyfikat przez placówkę certyfikującą TUV Cert.

W 2012 roku jako jedyny producent aerozoli w Polsce wprowadziliśmy w życie System Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

Nasz proces produkcji jest zgodny z wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej KosmetykówGMP (Good Manufacturing Practice)

Widniejemy w rejestrze Państwowego Urzędu Miar i Wag; rejestracja ta uprawnia nas do posługiwania się znakiem „e”

Kliknij i sprawdź nasze certyfikaty

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Deklaracja Środowiskowa EMAS